Tag Archives: Thẻ nhân viên tiếng anh

Thẻ Nhân Viên Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Chất Lượng Và Tinh Tế

in-the-nhan-vien-tan-long-0902709811

Thẻ nhân viên là Employee Identification Card hay tên gọi khác bảng tên nhân viên. Có thể nói thẻ nhân viên như một chứng minh nhân dân có hiệu lữ trong tổ chức, doanh nghiệp, công ty. Với nhiều công ty, thẻ nhân viên như thể hiện hình ảnh của công ty. Quảng bá hình […]