Dây đeo thẻ là một phần quan trọng không thể thiếu là được gắn trực tiếp lên thẻ nhân viên hoặc bọc đựng thẻ nhân viên. Đây cũng còn là phụ kiện thể hiện bộ nhận diện khác biệt giữa các đơn vị khác cũng như thể hiện phong cách nhất định của doanh nghiệp.

Công ty Tân Long chuyên cung cấp dây đeo thẻ trơn và in theo yêu cầu

  • Dây đeo thẻ lụa không in
  • Dây đeo thẻ lụa có in
  • Dây đeo thẻ chuyển nhiệt satin
  • Dây đeo thẻ sự kiện, hội nghị, triển lãm

CÁC MẪU DÂY ĐEO THẺ KHÔNG IN

in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
Upload Image...

CÁC MẪU DÂY ĐEO THẺ ĐÃ IN

in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
Upload Image...
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811
in-day-deo-the-tan-long-0902709811