Tag Archives: Bảng tên

In Biển Tên Cài Áo In Bảng Tên Nhân Viên Giá Rẻ Chất Lượng

Việc đeo bảng tên nhân viên là việc rất cần thiết. Hiện nay việc đeo thẻ nhân viên phổ biến không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Đi theo nhu cầu đó là các nhà in thẻ nhân viên, in bảng tên theo yêu cầu. Bảng tên nhỏ gọn và có khối lượng nhẹ. […]