Bao đeo thẻ nhân viên nhựa mỏng

Có 2 loạị:

  • Bọc thẻ nhân viên đứng
  • Bọc thẻ nhân viên ngang