Bao đựng thẻ nhân viên da 1 mặt

Có 2 loại:

  • Bọc ngang
  • Bọc đứng