Thẻ Nhân Viên Kết Hợp Chấm Công

  • Kích thước thẻ: 54x86mm
  • Ngang và dọc tùy theo nhu cầu
  • Nhựa PVC